Stimulans, een kleinschalig wooninitiatief met dagbesteding in Zuid-Limburg

Corine en Wilbert Feiter, ouders van Bas, hebben hun droom verwezenlijkt. Corine is zelfstandig kinderfysiotherapeut en heeft zich gespecialiseerd in het werken met kinderen met ernstige taal/spraak-moeilijkheden en kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Wilbert heeft als leidinggevende bij een aantal technische bedrijven gewerkt. Sinds 2008 heeft hij de volledige zorg van hun zoon Bas op zich genomen, waardoor Corine in staat is gesteld om haar eigen praktijk voor kinderfysiotherapie op te bouwen.

Sinds oktober 2013 is hun droom in vervulling gegaan: Het creëren van een kleine woonvorm rondom hun zoon Bas. Bas is gediagnostiseerd als ernstig verstandelijk gehandicapt en ernstig autistisch. Ruim 10 jaar lang hebben zij Bas begeleid met een thuisprogramma, gebaseerd op het Son-Rise® programma. Hiermee hebben ze goede resultaten behaald, waardoor hij nu aan reguliere zorg kan deelnemen.